Regulament

Home / Regulament

VĂ  RUGĂM  INSISTENT  SĂ  CITIȚI  CU  MARE ATENȚIE REGULAMENTUL  ȘI  SĂ ÎL  RESPECTAȚI  ÎNTOCMAI !
ORICE  SESIZARE SAU RECLAMAȚIE  ULTERIOARĂ NU  VA  FI  LUATĂ  ÎN  CONSIDERARE !!!

FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL DE MUZICĂ UŞOARĂ

cu participare internațională

Florin Bogardo

Ediția I, 23-25 noiembrie 2018

 • 1. Concurenții

  ATENŢIE!!!!

  În urma solicitărilor venite din partea unui număr mare de participanți, la concursul nostru, am hotărât ca vârsta minimă pentru ȋnscrierea la concurs să fie de 14 ani, nu 15 ani, cum a fost până acum. 

  Tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 30 ani.

 • 2. Info festival

  Festivalul va avea loc în sala Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”;
  Durata festivalului va fi de 3 zile (2 zile concurs, 1 zi premierea + gala laureaților), urmate de recitaluri.
  Acompaniamentul orchestral (live) va fi asigurat de Big-band-ul Dan Dimitriu.
  Prin acest festival, ne propunem să contribuim la crearea unei imagini de calitate a României, o imagine care în timp să fie dezvoltată, pe un sistem corect de valori, de care să fim mândri.
  Această ediție este desfășurată în anul celebrării Marii Uniri și este dedicată acestui eveniment important pentru poporul român.
  Concursul și gala laureaților vor fi prezentate de Octavian Ursulescu.
  Preselecția și jurizarea vor fi realizate de juriul festivalului.
  Juriul va alege 20 de finaliști plus 4 rezerve. Lista concurenților admiși la preselecție va fi publicată pe site-ul festivalului www.festivalulflorinbogardo.ro în termen de două zile de la preselecție. Concurenții admiși la preselecție vor fi anunțați și pe adresa de e-mail indicată în formularul de înscriere.
  Ordinea intrării în concurs se decide prin tragere la sorți. Concurenții vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs și repetiții.

 • 3. Înscrierea la concurs - preselecție

  Înscrierile la preselecție se fac în perioada 1 SEPTEMBRIE – 19 OCTOMBRIE 2018
  Preselecția se va face în urma verificării materialelor trimise de către concurenți.
  Concurenții care trec de preselecție și ajung ȋn finală, trebuie să prezinte ȋn concurs, obligatoriu, o piesă din creația compozitorului Florin Bogardo, prezentă în repertoriul festivalului (vezi listă piese Florin Bogardo) și o piesă de muzică ușoară din repertoriul românesc/internațional.
  Materialele  necesare obligatorii pentru preselecție sunt:
  Fisa de înscriere semnată și scanată (descarcă aici) (pentru concurenții cu vârsta între 14 și 18 ani semnată de părinți/profesori)
  Declarație pe propria răspundere (descarcă aici)
  – Două piese, neprocesate excesiv (pozitiv), în format mp3.
  – Copie după cartea de identitate a concurentului (certificatul de naștere, pentru minori).
  – Două fotografii artistice color, în prim plan – foarte clare și recente, în format .jpeg.
  – Acord de creație – unde este cazul
  Se va menționa numele concurentului și „Preselecție  Festivalul  FLORIN BOGARDO”
   IMPORTANT!  Documentele și fișierele mp3 trebuiesc trimise pe adresa de e-mail: festivalulflorinbogardo@gmail.com sau puteți completa fromularul on-line, până la data de 19 octombrie 2018.

  După trimiterea materialelor pentru preselecție,
  toți concurenții vor primi confirmarea  primirii acestora !!!

  Concurenții care nu vor trimite toate cele de mai sus, nu vor intra în preselectie !!!

  Datele necesare pentru plata ȋnscrierii la concurs sunt: 

  Taxa de participare: 100 lei
  Contul: RO57TREZ70121G335000XXXX, TREZORERIA SECTORULUI 1, BUCUREŞTI
  Beneficiar: TEATRUL „CONSTANTIN TĂNASE”
  CUI/CIF: 4192677

  Vă rugăm să trimiteți dovada plății pe email-ul festivalulflorinbogardo@gmail.com

 • 4. Premii

  Trofeul Festivalului ”Florin Bogardo” 6000 de lei
  Premiul I 3000 de lei
  Premiul II 2500 de lei
  Premiul III 2000 de lei
  3 mențiuni x 500 de lei
  PREMII SPECIALE

  Sumele corespunzătoare premiilor și mențiunilor sunt impozabile conform legislației române în vigoare la data acordării premiului. Se acordă diplome de participare concurenților rămași ȋn finală, după preselecție.

 • 5. Juriul

  Juriul este alcătuit din personalități recunoscute în domeniul muzicii pop românești, membri ai Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, personalități din domeniul culturii, artiști de renume.
  Membrul juriului care regăsește în lista concurenților elevi de a căror pregătire artistică se ocupă sau este rudă sau afin până la gradul patru se abține de la notare.
  În caz de egalitate, pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea se face în funcție de nota dată de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se face prin Decizia directă a președintelui juriului.
  Notele și clasamentele finale sunt confidențiale și vor fi făcute publice numai pe scena galei laureaților, ulterior fiind publicate pe site-ul festivalului.
  Toate deciziile juriului în cadrul preselecției și a concursului sunt definitive și incontestabile!

 • 6. Obligațiile participanților

  Să respecte clauzele regulamentului festivalului.
  Să-și dea acordul scris
  , în favoarea organizatorilor, pentru difuzarea în media.
  Laureații
  , care nu sunt prezenți la gala de decernare a premiilor, sunt descalificați.
  Concurenții și însoțitorii acestora își vor asigura cheltuielile de cazare, masă și transport.
  Pentru seara de gală, laureații vor interpreta una dintre melodiile prezentate în concurs, la alegerea juriului.
  Pentru creșterea imaginii artistice a festivalului se va evita interpretarea aceleiași piese de mai multe ori în finală. Pentru aceasta soliștii vor completa pe fișa de înscriere o listă cu opțiunile lor cu piesele pe care le vor interpreta, dacă se califică în finală.
  Lista va cuprinde trei titluri din piesele lui Florin Bogardo (din care se va alege una), prezente în repertoriul festivalului și două piese din repertoriul românesc/internațional (din care se va alege o piesă), în ordinea preferată de concurenți. În cazul ȋn care o piesă va fi menționată de mai mulți concurenți, pe prima poziție la opțiuni, se va trage la sorți, câștigătorul urmând să interpreteze acea piesă, iar ceilalți, piesele următoare din listă. Concurenții calificați în finală, care la preselecție au interpretat o melodie compusă de Florin Bogardo, au prioritate în alegerea piesei respective pentru finală, cu respectarea celorlalte puncte din regulament.
  Concurenții și însoțitorii acestora își vor asigura cheltuielile de cazare, masă și transport.

 • 7. Obligațiile organizatorilor

  Organizează și pun la dispoziție sala de spectacole, spațiile de repetiție, și orchestră, necesare desfășurării festivalului.
  Asigură buna desfășurare a preselecțiilor și imparțialitatea juriului.
  Asigură paza și protecția pe toată durata festivalului, inclusiv pe timpul repetițiilor.
  Asigură corectitudinea și securitatea centralizării voturilor pentru clasamentele finale.
  Asigură premiile.
  Organizatorii nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicați concurenții în afara repetițiilor și a concursului.
  Orice modificări ale prezentului regulament impuse de situații independente de organizator, vor fi comunicate în timp util pe site-ul festivalului și pe conturile de pe rețelele de socializare ale festivalului.

 • Date contact

  Informații: 0748.977.521, 0728.944.885, 0722.715.209

  e-mail: festivalulflorinbogardo@gmail.com

  Informații legate de orchestrații, piese – 0744.534.567

Vă urăm mult succes !!!